Zone.House

הבית הפרטי שלך, במחיר קבוע מראש
בית פרטי בשלושה שלבים
03
מתחילים לבנות
מאשרים את המפרט במפגש ייעוץ עם
נציג החברה ומתאמים את תחילת
הבניה
02
מקבלים הצעת מחיר ומפרט
אנחנו מתחייבים למחיר שאינו משתנה
בהתאם למפרט שאתם בחרתם
01
שאלון העדפות
אתם מחליטים איך יראה הבית שלכם
מתוך מגוון האפשרויות, בתקציב
שלכם ובמראה והסגנון שאתם הכי
אוהבים
בית פרטי
בשלושה
שלבים
הרחבה בקיבוץ צרעה

מבית מרשנסקי Zone.House

אתם מחליטים איך יראה הבית שלכם מתוך מגוון האפשרויות, בתקציב שלכם ובמראה והסגנון שאתם הכי אוהביםאתם מחליטים איך יראה הבית שלכם מתוך מגוון האפשרויות, בתקציב שלכם ובמראה והסגנון שאתם הכי אוהביםאתם מחליטים איך יראה הבית שלכם מתוך מגוון האפשרויות, בתקציב שלכם ובמראה והסגנון שאתם הכי אוהביםאתם מחליטים איך יראה הבית שלכם מתוך מגוון האפשרויות, בתקציב שלכם ובמראה והסגנון שאתם הכי אוהביםאתם מחליטים איך יראה הבית שלכם מתוך מגוון האפשרויות, בתקציב שלכם ובמראה והסגנון שאתם הכי אוהביםאתם מחליטים איך יראה הבית שלכם מתוך מגוון האפשרויות, בתקציב שלכם ובמראה והסגנון שאתם הכי אוהביםאתם מחליטים איך יראה הבית שלכם מתוך מגוון האפשרויות, בתקציב שלכם ובמראה והסגנון שאתם הכי אוהבים

מי
אנחנו

כלים סניטרים
מטבחים
ריצופים
חלונות

השותפים
שלנו

מלאו את הפרטים ונציגינו יתקשרו אליכם בהקדם

Error: Contact form not found.

צרו
איתנו
קשר